Zoznam citovanej literatúry

(1)… Hovorková, V. a kolektív: Prehľad svetovej literatúry;
Bratislava 1998, PRIRODA, prvé vydanie…………………………………………. 96   (2)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…..2 (3)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran….24 (4)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran….19 (5)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran….19 (6)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran….53 (7)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran….19 (8)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran….92 (9)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran….21
(10)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…82
(11)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…16
(12)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…49
(13)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…111
(14)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…53
(15)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…57
(16)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…87
(17)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…74
(18)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…39
(19)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…32
(20)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…53
(21)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…53
(22)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…58
(23)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…57
(24)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…61
(25)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…57
(26)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…155
(27)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…161
(28)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…134
(29)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…30
(30)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…31
(31)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…54
(32)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…32
(33)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…53
(34)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…73
(35)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…58
(36)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…57
(37)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…78
(38)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…79
(39)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…88
(40)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…149
(41)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…159
(42)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…84
(43)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…85
(44)… Goethe, J.W.: Utrpenie mladého Werthera; Bratislava 1972, Tatran…86