Konflikty postáv

Werther vs. Albert
Okamžite po stretnutí týchto dvoch ľudí sa medzi nimi vytvorí priateľstvo a vzájomná úcta. Vo Wertherových očiach je Albert vynikajúcim človekom “…Albert je nesporne najlepší človek na svete(24)”. Obidvaja sú zaľúbení do Lotte, a je podivuhodné, že medzi nimi sa vytvorilo priateľstvo a nie nenávisť a nepriateľstvo, ako by sa dalo čakať pri dvoch sokoch. “..Albert prišiel a ja pôjdem(25)”. V neskorších fázach sa ale Albertov postoj k Wertherovi začína meniť, uvedomuje si jeho prehnanú náklonnosť k Lotte, začína mu Wertherova spoločnosť vadiť. Ale pred Wertherom to nedá nijako najavo,  rieši to iba dohovorom k Lotte. Je zaujímavé, že aj napriek Lottinmu rozrušeniu ho ani trošku z miery nevyvedie Wertherova žiadosť o pištole “…daj mu tie pištole(26)”. Wertherova smrť Albertom riadne otriasla a ostal zdesený (aj to dokázalo jeho kladný vzťah k Wertherovi ) “…mŕtvolu sprevádzal starý úradský a jeho synovia, Albert nemal síl(27)” aj napriek tomu, že Werther nikdy netajil úmysel odísť z tohto sveta.
Werther vs. Lotte         Werther je beznádejne zamilovaný do Lotte, ktorá aj napriek tomu, že Werthera ľúbi, neopätuje mu svoju lásku, pretože je už zadaná inému mužovi “…Prečo mňa, Werther? Prečo práve mňa, veď patrím inému! Práve mňa!…(28)”, a pretože dbá na svoju povesť v spoločnosti. Werther sa do Lotte zamiloval hneď pri prvom pohľade “…spoznal som anjela(29)” aj napriek tomu, že bol varovaný sesternicou, že už ju sľúbili “…veľmi statočnému mužovi(30)” Werther hľadal všetky možné cesty, aby mohol svoj čas tráviť s Lotte. “…dnes som nemohol k Lotte, zdržala ma spoločnosť, ktorej som sa nemohol vyhnúť. Čo som mal robiť? Poslal som ta svojho sluhu, len aby som mal pri sebe človeka, ktorý jej bol dnes nablízku(31)”. Werther Lotte neustále obdivuje “…celá moja duša lipla na jej postave, na zvuku jej hlasu, na jej pohyboch(32)”. Werther je do Lotte neustále viac zamilovaný “…ach, ako mi to prebehne všetkými žilami, keď sa môj prst znenazdajky dotkne jej prsta, keď nám nohy pod stolom stretnú! Odtiahnem sa ako od ohňa a tajomná sila ma opäť priťahuje – všetkých mojich zmyslov  zmocňuje sa závrat(33)”, Lotte zaberá väčšinu Wertherovej mysle. Zo začiatku bolo Wertherovi ľahostajné, že nie je jediný, kto Lotte ľúbi, naplno si to uvedomil až po Albertovom príchode ale to už bol to Lotte zamilovaný celým srdcom. Po Albertovom príchode sa Lotte nevzdal a neprestal ju ani ľúbiť “…už sa nemodlím, iba k nej; mojej obrazotvornosti sa nezjaví iná postava, iba jej, a všetko – všetko vôkol seba vidím len vo vzťahu k nej(34)”. Werther si ale uvedomuje že Lotte mu nikdy patriť nebude “…Vedel som všetko, čo viem aj teraz, ešte prv než Albert prišiel; vedel som, že si na ňu nemôžem osobovať žiadne právo, a ani som si nijaké právo neosoboval- totiž pokiaľ je vôbec možné netúžiť po toľkej milote.– A teraz sa to veľké decko nevie dosť vynačudovať, keď ten druhý naozaj príde a dievča mu vezme(35)”. Aj preto Werther začal rozmýšľať o odchode z Walhleimu, lebo “…Albert prišiel a ja pôjdem; a čo by aj bol najlepším, najšľachetnejším človekom, ktorému by som bol ochotný v každom ohľade sa podrobiť, bolo by neznesiteľné vidieť ho pred sebou ako vlastníka toľkých dokonalostí! – Vlastníka!(36)”. A predsa, keď sa rozhodol odísť, nenašiel dosť odvahy aby sa s Lotte rozlúčil, prinútila ho k tomu len Lottina reakcia na Albertovo vyznanie lásky “…odchádzam … odchádzam dobrovoľne, a jednako, keby som mal povedať, že odchádzam navždy, nezniesol by som to. Zbohom Lotte! Zbohom Albert! Opäť sa uvidíme(37)”. Lotte: “…“zajtra myslím“ odvetila žartujúc(38)”. A Werther nenašiel dosť síl, aby jej povedal, že zajtra už nie.         Nanešťastie, Wertherovi ani pobyt v meste nepomohol na Lotte zabudnúť, písaval jej listy, dokonca sa stretával s mladou ženou, ktorá “…ponáša sa na Vás, milá Lotte(39)“. V meste preto dlho nevydržal a rozhodol sa vrátiť späť do Wahlheimu, späť ku svojej milovanej Lotte. Tu sa naplno prejavila jeho beznádej zúfalosť z neopätovanej lásky. Z posledných síl sa odhodlal, využil príležitosť a zašiel za Lottou. Prvý a aj posledný-krát jej vyjavil svoje city, strhol ju do náručia a začal vášnivo bozkávať. Lotte mu ale opäť city neopätovala
“…Werther, to bolo posledný raz. Už ma neuvidíte!(40)”. Tieto slová mali ničivý efekt na Wertherovu, už aj tak zranenú dušu. Na druhý deň sa rozhodol pre samovraždu, ale až do svojej smrti Lotte neprestal ľúbiť a svoj život ukončil so slovami “… Lotte! Zbohom, Lotte, zbohom!…(41)”. 
Lotte vs. Albert
Albert a Lotte sú snúbenci. Sú si veľmi blízky, a ako Lotte ohodnotila Alberta pri prvom tanci s Wertherom, Albert je v jej očiach poriadny človek, ktorého si ctí nadovšetko, najmä preto, že Albert jej ponúka lásku, oporu a bezpečie. Témou mnohých rozhovorov medzi Albertom a Lotte je Werther, človek, ktorého Lotte tajne miluje, ale správa sa k nemu iba ako priateľka najmä z úcty k Albertovi. Tento svoj cit pred Albertom tají, nepovie mu ani o udalosti, keď jej Werther vyznal lásku, aj keď to mohlo zvrátiť sled udalostí a zabrániť Wertherovej samovražde.
Lotte sa o svojej láske Albertovi nikdy nepriznala a nikdy mu o tom nepovedal ani Werther, takže pred Albertom ostal tento “vzťah“ utajený.