Kompozícia diela

Autobiografický román Utrpenie mladého Werthera je písaný formou denníka. Je to prozaické dielo, ale sú tu viditeľné stopy synkretizmu, prelínania sa epiky s lyrikou.                       
Dielo je rozdelené na dve knihy, prvá je písaná výhradne listami, ktoré Werther posiela Wilhelmovi, ktorý plní funkciu akéhosi svedomia doby. Tieto listy, písané Wertherom, sú označené dátumom, písané sú hovorovým až umeleckým štýlom, závisiac od obdobia, ktoré Werther práve prežíva vo svojom vnútri. Listy z jeho šťastnejšieho obdobia sú charakteristické mnohými básnickými figúrami, prevažne metaforami, prirovnaniami, oxymoronmi a samozrejme umeleckými epitetami. Na konci druhej knihy je dej písaný “vyprávačom“, ktorý upravuje listy a snaží sa zachytiť posledné dni Wertherovho života.        
Je zaujímavé, ako autor netypicky pomenoval mená vedľajších postáv, napr. slečna B., pani von S., Barón F. atď.. Aj takýmto spôsobom chcel zvýrazniť, že tieto postavy neplnia v diele príliš významnú rolu. O niektorých takýchto postavách sa zmieňuje iba raz, prevažne týkajúcich sa jeho pobytu v meste.