Filozofia diela

        Johann Wolfgang Goethe v tomto diele zobrazuje lásku mladého muža ako veľké utrpenie, ktoré ho privedie až do hrobu. Dielo nás nemá motivovať ku samovražde ale k vytrvalému boju za veci, o ktoré stojíme, ktoré chceme dosiahnuť, ako je to demonštrované na Wertherovi, ktorému keď sa nepodarilo prelomiť puto medzi Lottou a Albertom a tak dokázal svoju lásku samovraždou.         Dielo svojou autenticitou vyvolalo obrovský čitateľský ohlas. Dielo obsahovalo niektoré autobiografické črty. Goethe však v postave mladého Werthera vyjadril pocity celej generácie. Sentimentálne ladený román zasadený do pevných dobových konvencií je zároveň aj akousi vzburou proti nim. Popri jedinečne vyjadrenom ľúbostnom vzťahu Goethe prostredníctvom Werthera manifestuje svoje myšlienky, dáva na vedomie svoje názory ako na spoločnosť tak aj na umenie, zvlášť na literatúru ( Homér), vyjadruje hlboký vzťah k literatúre, zaoberá sa otázkami života a smrti.         Mravná ušľachtilosť a umelecká presvedčivosť diela sa stali príťažlivými hodnotami aj pre ďalšie generácie.